Jesteś na: Publikacje » Wykaz publikacji

Wykaz publikacji w zakresie praw własności intelektualnej, przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji wiedzy.


BRIDGE to platforma eksperckiego wsparcia dla:

  • przedsiębiorców,
  • uczelni,
  • instytutów badawczych,
  • instytutów naukowych PAN,
  • osób fizycznych – indywidualnych innowatorów

W serwisie informacyjno-doradczym BRIDGE INFO znajdują się aktualne informacje i analizy dotyczące wprowadzania na rynek efektów prac badawczo-rozwojowych. W BRIDGE INFO można zamówić wszystkie wydawnictwa programu BRIDGE, zapoznać się z ogłoszeniami o konkursach na finansowanie badań i wdrożeń, a także skorzystać z fachowych porad i narzędzi wsparcia oraz wzorów umów komercjalizacyjnych.


System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery

"System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery" to tytuł publikacji opracowanej na bazie wniosków ze spotkań, seminariów oraz przeglądu dokumentów, programów i inicjatyw w ramach projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu. Projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Publikacja wydana przez PARP porządkuje informacje dotyczące obecnie funkcjonującego w Polsce systemu komercjalizacji wiedzy polegającego na wdrażaniu nowych technologii do obrotu gospodarczego. Autorzy publikacji to prof. Jacek Guliński i dr Krzysztof Matusiak.

Link do publikacji.


Polska musi utrzymać kurs na innowacyjność

Publiczne wydatki na badania i rozwój w relacji do PKB osiągnęły obecnie w Polsce wystarczający poziom, teraz czas na większe finansowanie z sektora prywatnego – to główny wniosek prof. Witolda Orłowskiego zawarty w ogłoszonym Raporcie „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”.


Formy komercjalizacji wiedzy lub umiejętności akademickich
(inne niż firmy odpryskowe)

Założenie własnej firmy jest przedsięwzięciem dającym największą kontrolę nad procesem komercjalizacji wiedzy oraz największy udział w potencjalnych zyskach, jednakże jest to przedsięwzięcie najtrudniejsze, wymagające najwięcej wysiłku. Inne formy komercjalizacji wiedzy naukowej i umiejętności akademickich są przedmiotek opracowania powstałego na potrzeby projektu "Im się udało! Kampania promująca ideę przedsiębiorczości akademickiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


"Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia"

to publikacja prezentująca najciekawsze, zdaniem autorów, praktyki w zakresie szeroko rozumianego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, jakie wdrożono na świecie. Autorzy spośród opisanych rozwiązań sugerują pewne praktyki, które są możliwe do zaimplementowania w polskich realiach. Publikacja zawiera także przyjazny czytelnikowi słownik pojęć z zakresu przedsiębiorczości akademickiej.


Koszty utraconych możliwości

O komercjalizacji wiedzy w Polsce, oraz odpowiedzialności społecznej naukowców i ludzi biznesu rozmowa z Bogdanem Langiem, prezesem USP Life Sciences, spółki inwestującej w rozwojowe projekty z zakresu nauk biomedycznych z solidnie zabezpieczoną wartością intelektualną.

http://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/biotechnologia/21_aktualnosci/330651,koszty_utraconych_mozliwosci__o_komercjalizowaniu_innowacji_w_polsce_rozmawiamy_z_bogdanem_langiem__prezesem_usp_life_sciences_.html


1 procent podatku też dla nauki

Naukowcy będą mieli prawa majątkowe do swoich odkryć, a firmy będą mogły przekazywać 1 proc. CIT na rzecz jednostek naukowych - to niektóre propozycje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które mają pobudzić współpracę przedsiębiorców z naukowcami. 

Propozycje takie ogłoszono podczas spotkania „Okrągły Stół Innowacji", z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. Odbyło się ono w połowie lutego w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

O planach Ministerstwa w artykule na stronie MEDYKA BIAŁOSTOCKIEGO.


Wiedza to dobry posag

Nauka i biznes to podobno małżeństwo doskonałe. I na biedę nie narzeka. Tak twierdzi Unia Europejska, minister Barbara Kudrycka i cała rzesza ekspertów od komercjalizacji. Rzadko się zdarza, aby wszyscy byli w jakimś temacie aż tak zgodni.

O swataniu nauki z biznesem w artykule na stronie MEDYKA BIAŁOSTOCKIEGO.


Czas zarabiać na wiedzy

W końcu 2012 roku Senat UMB powołał do życia Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii. W założeniu to właśnie ta jednostka ma zajmować się ochroną prawną osiągnięć naszych naukowców, ich patentowaniem, a także poszukiwać możliwości sprzedaży tych osiągnięć dla przedsiębiorców.

O możliwści zarabiania na wiedzy można poczytać na stronie MEDYKA BIAŁOSTOCKIEGO.


Naukę da się sprzedać - rozmowa z prof. M. Millerem

Nie warto robić badań dla samych badań, a swoich odkryć trzymać w szufladach. Warto szukać sposobu, żeby zainteresować tym innych.

O tajnikach komercjalizacji rozmowa z prof. Mirosławem Millerem, twórcą i byłym prezesem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na stronie MEDYKA BIAŁOSTOCKIEGO.


Patentować czy nie patentować?

Kto postępuje godniej? Ten, kto publikuje wyniki swoich badań, żeby stały się dobrem wspólnym? Czy ten, kto zgłasza patent i zanim ogłosi końcowe wyniki, ma zastrzeżone prawa do zysku?

Patenty są kosztowne. Wprowadzenie na rynek pojedynczej substancji w formie leku to wydatek rzędu 900 tys. dolarów, rozłożony na jakieś pięć lat. Oczywiście są to koszty „administracyjne”, a ukoronowaniem ich wydatkowania jest przetestowanie leku w klinice. Perspektywa zysku jest jednak na tyle kusząca, że na świecie powstają coraz to nowe firmy, których zadaniem jest komercjalizacja nowych technologii. Krótko opowiedział o tym prof. Waldemar Priebe, na co dzień pracujący w MD Anderson Cancer Center na Uniwersytecie Stanu Texas w Houston, który w zeszłym roku odwiedził Białystok.

Z treścią całego artykułu można zapoznać się na stronie MEDYKA BIAŁOSTOCKIEGO.